Naar hoofdinhoud Naar footer

Werk samen met andere organisaties

Om binnen het dementienetwerk goed te kunnen samenwerken is het een voorwaarde dat je een overzicht hebt van de verschillende organisaties in jouw regio die dichtbij met mensen met dementie met een migratieachtergrond staan (of zich inzetten voor hen). Investeer in relaties met deze organisaties en zorg voor onderlinge verbinding. Wat helpt hierbij?

 • Maak een sociale kaart van de stakeholders en organisaties die binnen jouw netwerk betrokken zijn bij mensen met een migratie achtergrond. Benut hierbij het Zorgpad Migranten met dementie om de specifieke mogelijkheden voor diagnostiek, behandeling en zorg rondom dementie voor oudere migranten in kaart te brengen. ​
 • Organiseer een ‘Carrousel-bijeenkomst' om betrokkenen bij elkaar te brengen en elkaars kennis en expertise te ontdekken. Ook is mogelijkheid om Pharos in te huren om samen een mini symposium te organiseren, waar het gesprek wordt gevoerd over dementie bij migranten en het lokale dementieaanbod.​
 • Blijf ook na bijeenkomsten investeren in deze groep stakeholders. Mogelijk kan er een kleiner netwerk vanuit het regionaal netwerk ontstaan. In de publicatie Zo bouw je aan een dementienetwerk lees je over de vijf condities van Kaats en Opheij, waarop je kan inspelen als netwerkcoördinator om het netwerk te versterken. Dit stappenplan ‘samenwerken in netwerken’ helpt je op weg met dezelfde vijf condities. ​
 • Iedere regio en lokale situatie is anders en heeft een eigen context. Daarom is het goed om na te denken op welke schaal je een groep mensen bij elkaar wil brengen. Jij kunt voor jouw netwerk beste nagaan welke schaalgrootte passend is. De publicatie ‘De schaal van netwerkzorg’ daagt uit bewuster na te denken over schaalvraagstukken.

Checkvragen

 • Welke organisaties staan dichtbij mensen met een migratieachtergrond in mijn regio? ​
 • Welke activiteiten zijn er al die aansluiten bij de wensen en behoeften van mensen met een migratieachtergrond?​
 • Kennen de organisaties elkaar?​

Wil je de samenwerking met andere organisaties opstarten zodat mensen met een migratieachtergrond goede ondersteuning krijgen in de regio? Lees hier suggesties en materialen die je kunt delen in het netwerk.

 • Stimuleer voorlichting over dementie op plekken waar veel mensen met migratieachtergrond komen, zoals in een moskee, buurthuis, of een sportvereniging.  Dit kan bijvoorbeeld een lokale welzijnsorganisatie en/of de lokale Alzheimerafdeling organiseren. Pharos biedt informatieve filmpjes in verschilende talen en voor vertalingen in de eigen taal is Stichting Gezondheid Allochtonen Nederland is in te huren.​
 • Wijs huisartsenpraktijken op alternatieve diagnostiekmethoden die beter aansluiten bij mensen met een migratie achtergrond omdat de MMSE vaak niet werkt bij mensen met een migratie achtergrond.

Praktisch materiaal​

Een huisartsenpraktijk kan gebruikmaken van animaties over dementie die in de wachtkamer kunnen worden getoond. Ook is er beeldverhaal over hoe een bezoek aan de geheugenpoli eruit ziet.​

Goede voorbeelden​

 • Via het Netwerk Ouderengeneeskunde Amsterdam NOA kunnen Specialisten Ouderengeneeskunde laagdrempelige dementie-screeningen uitvoeren in huisartspraktijken​.
 • Het Mobiel Geriatrisch Team in Utrecht brengt diagnostiek naar de patiënt thuis.

Infographic: inclusieve dementiezorg en -ondersteuning voor mensen met dementie met een migratieachtergrond

Het vergt als professional extra aandacht en oplettendheid om in alle fasen van de zorgstandaard de zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond passend te maken. Maar waar begin je? Deze infographic biedt aanknopingspunten om als netwerkcoördinator te werken aan inclusieve dementiezorg en -ondersteuning in de regio.