Naar hoofdinhoud Naar footer

Over ons

Gepubliceerd op: 27-02-2024

Dementie is een voortschrijdende ziekte met verschillende fases. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, vragen en spelers. De Zorgstandaard Dementie* (lees verderop hoe deze tot stand is gekomen) beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal.

Het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie werkt samen met de regionale dementie netwerken in Nederland aan de implementatie van de Zorgstandaard. Dit is immers een belangrijk hulpmiddel om op het juiste moment de juiste ondersteuning te kunnen bieden aan mensen met dementie en hun naasten.

Dit programma maakt onderdeel uit van de Nationale Dementiestrategie van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en het werkplan wordt aangestuurd door DNN (Dementie Netwerk Nederland). Marieke van Werkhoven is bij DNN aangesteld als landelijk coördinator Zorgstandaard Dementie. Zij is te bereiken via marieke.van.werkhoven@dementienetwerknederland.nl.

Het programma bestaat uit drie onderdelen.

1. Leerbijeenkomsten

DNN, Movisie en Vilans organiseren tot en met 2026 vrijwel maandelijks bijeenkomsten voor de verschillende doelgroepen die met de Zorgstandaard Dementie (gaan) werken. Het gaat om lerende netwerkbijeenkomsten of kennisdeelbijeenkomsten, fysiek of online. Zo kunnen regionale dementienetwerken en andere relevante partijen uit zorg en welzijn laagdrempelig kennis en ervaringen met elkaar uitwisselen, van elkaar leren en elkaar inspireren. Een overzicht van de geplande bijeenkomsten vind je hier.

2. Maatwerktrajecten

De regionale netwerken dementie kunnen bij DNN ondersteuning en begeleiding op maat aanvragen voor verbetertrajecten of projecten die bijdragen aan de implementatie van de zorgstandaard in hun regio. De aanvraagprocedure is te vinden op het besloten platform van netwerkcoördinatoren van DNN. Meer informatie vind je op deze factsheet.

3. Zelfscan

Regionale dementienetwerken kunnen met een scan toetsen in hoeverre zij al aan de Zorgstandaard Dementie voldoen. Deze scan bestaat uit een quickscan om de netwerkcoördinator een beeld te geven van het netwerk en een uitgebreidere netwerkanalyse waaraan meerdere partijen in het netwerk input kunnen geven en verbeterplannen kunnen maken. De informatie uit de quickscans wordt gedeeld op dementieinkaart.nl.

Over deze website en de Zorgstandaard Dementie

De informatie op deze website is in eerste instantie bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die werken met mensen met dementie. Naast een overzicht van de geplande bijeenkomsten en relevant nieuws vind je hier meer informatie over de Zorgstandaard en de thema's die bij de verschillende fases uit het ziekteproces horen.

De thema's op deze website volgen de fasen van het dementietraject zoals ze in de Zorgstandaard Dementie zijn beschreven. Voor iedere fase geven we aan hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Wanneer een oplossing een direct antwoord is op een aanbeveling uit de Zorgstandaard, dan verwijzen wij naar die aanbeveling. In elk onderdeel is aandacht voor specifieke doelgroepen, omdat dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is:

  • mensen met dementie op jonge leeftijd;
  • mensen met een verstandelijke beperking;
  • mensen met een migratieachtergrond.

* De Zorgstandaard en de bijbehorende thema's zijn tot stand gekomen binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, waarin Movisie, Nivel, Pharos, het Trimbosinstituut en Vilans samenwerkten, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Inhoudelijk adviseurs van het programma hebben de thema's samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk.

Suggesties?

Heb je suggesties om de kennis op deze website aan te vullen? Of zou je graag een bijeenkomst willen over een specifiek onderwerp? We horen het graag. Stuur een mail naar info@zorgstandaarddementie.nl.