Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Inclusieve dementiezorg en -ondersteuning: hoe begin je?

Gepubliceerd op: 26-03-2024

Eén op de vijf mensen krijgt dementie. Het aantal mensen met de ziekte blijft groeien in de toekomst. De kans om dementie te krijgen is ongelijk verdeeld. Mensen die leven in een kwetsbare sociaaleconomische positie hebben een grotere kans op dementie, omdat zij te maken hebben met meer risicofactoren. Zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Verder blijkt uit onderzoek dat dementie vaker voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. In onderzoek is vastgesteld dat bij mensen met een Marokkaanse, Turkse of Surinaams-Hindoestaanse afkomst dementie veel vaker voorkomt dan bij in Nederland geboren mensen (hogere prevalentie).

Onder ouderen met een migratieachtergrond stijgt het aantal mensen met dementie twee keer zo snel als onder ouderen die niet gemigreerd zijn. Zij hebben minder kans op een goede diagnose bij dementie. Zo zijn er aanwijzingen dat mensen die weinig onderwijs hebben gevolgd vaker geen specifieke diagnose krijgen. Er worden dan wel geheugenproblemen vastgesteld, maar er wordt niet bepaald door welke vorm van dementie de problemen worden veroorzaakt. Uit onderzoek is verder gebleken dat bij mensen met een migratieachtergrond relatief minder vaak een diagnose dementie wordt gesteld (onderdiagnose). Ook worden diagnoses bij deze groep gemiddeld later in het ziekteproces gesteld. ​

Maar dat is niet het hele verhaal. Hulp en ondersteuning bij mensen met een migratieachtergrond komt ook later op gang door handelingsverlegenheid bij professionals. Zij vinden het moeilijk om dementie vast te stellen bij mensen met een migratieachtergrond en passende ondersteuning te bieden voor de hulpvrager en de naasten.​

Infographic

Het vergt als professional extra aandacht en oplettendheid om in alle fasen van de zorgstandaard de zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond passend te maken. Maar waar begin je? Deze infographic biedt aanknopingspunten om als netwerkcoördinator te werken aan inclusieve dementiezorg en -ondersteuning in de regio. 

Download de infographic onderaan dit artikel en klik door naar achterliggende informatiepagina's.

Downloads