Naar hoofdinhoud Naar footer

Ontwikkel inclusief beleid in jouw organisatie

Om dementiezorg- en ondersteuning te laten aansluiten bij mensen met een migratieachtergrond met dementie, helpt het als organisaties die hierop samenwerken inclusief beleid hebben. Zo zorg je ervoor dat er structureel aandacht is voor het thema diversiteit bij de organisaties. Waar kun je beginnen als netwerkcoördinator?

  • Zet het onderwerp inclusief beleid op de agenda van het overleg. Zo heb je tijd en ruimte om het thema expliciet te benoemen en in gezamenlijkheid uit te wisselen. Organiseer ook een extra bijeenkomst voor het netwerk om te reflecteren op het eigen organisatiebeleid.​
  • Gebruik Leidraad, criteria en behulpzame vragen voor beleid bij dementie. Dit document bevat vragen die organisaties op weg helpen met inclusief beleid en bijpassende werkwijze. Wat gaat er al goed? En waar kan het beter? En hoe kun je mensen met dementie en hun naasten beter betrekken? ​​
  • Het Kennisdossier Migranten met dementie biedt handvatten voor bestuurders en beleidsmedewerkers om aan de slag te gaan met integrale dementiezorg en –ondersteuning voor mensen met dementie met een migratieachtergrond. Ook staan er enkele voorbeelden in uitgelicht.​
  • Lees het Kennisdossier dementiezorg ouderen voor beleidsmakers. Dit kennisdossier is voor bestuurders, beleidsmedewerkers en managers in zorg en welzijn. Het dossier geeft veel informatie om beleid rondom dementie inclusief te maken. 

Checkvragen

  • Hebben organisaties binnen de keten beleid op diversiteit in het personeelsbestand?​
  • Bieden organisaties scholing op inclusief werken?​
  • Is er budget gereserveerd om te werken met tolken?​

Inclusief beleid begint voor een deel ook bij het betrekken van de mensen met dementie en een migratieachtergrond, en hun naasten, bij de plannen. Zo weet je of jouw beleid aansluit bij iedereen. 

Werken met sleutelfiguren​

Sleutelfiguren zijn actieve personen uit een bepaalde gemeenschap. Vaak hebben zij zelf ook een migratieachtergrond. Ze leven als het ware in twee werelden en zijn in staat ‘over de grenzen van de eigen groep’ heen te kijken én stevig in de eigen gemeenschap te staan. Ze zijn een soort spin in het web en veel mensen uit de gemeenschappen benaderen hen met vragen. Werk samen met sleutelfiguren om mensen te bereiken. Zij kunnen ook nadenken over hoe samenwerking met andere organisaties te verbeteren. Het werk van sleutelfiguren kan veel tijd vragen. Misschien willen zij een vergoeding voor hun tijd en inzet. Hou daar rekening mee. Zij werken dan als jouw consultant.​

Zelf mensen bereiken

Ken je geen mensen of geen organisaties die in contact zijn met mensen met een migratieachtergrond? In deze infosheet bereiken en betrekken van de doelgroep vind je tips.​

Checkvragen​

  • Heb je zicht op organisaties of personen in jouw regio die mensen met een migratieachtergrond al bereiken?​
  • Wat kunnen deze organisaties voor jou betekenen en hoe kunnen zij contact voor, en met, jou leggen?​
  • Wat is het grootste knelpunt in jouw regio voor mensen met een migratieachtergrond en dementie?​

Infographic: inclusieve dementiezorg en -ondersteuning voor mensen met dementie met een migratieachtergrond

Het vergt als professional extra aandacht en oplettendheid om in alle fasen van de zorgstandaard de zorg en ondersteuning voor mensen met een migratieachtergrond passend te maken. Maar waar begin je? Deze infographic biedt aanknopingspunten om als netwerkcoördinator te werken aan inclusieve dementiezorg en -ondersteuning in de regio.