13 september 2023

Terugblik webinar Aansluiten bij IZA, GALA, WOZO: ‘haakjes’ voor dementienetwerken

Op donderdag 8 september gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: ‘Hoe kun jij als netwerkcoördinator in de regio aansluiting vinden bij ontwikkelingen rondom IZA, GALA, WOZO?’. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben zorgpartijen, zorgverzekeraars en de VNG afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) streeft naar een bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving en met een sterke sociale basis. Doel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is dat de ouderenzorg ook in de toekomst past bij wat ouderen willen en wat (goed) kan worden georganiseerd. 

Lars Ramaker (Movisie) ging in op de samenhang en verschillen tussen de drie programma’s en waar dementienetwerken inhoudelijk op aan kunnen haken. Bekijk de presentatie hier.

Elise Hol (manager Twentse Koers) vertelde over het opstellen van regioplannen, een integraal plan van aanpak per gemeente en de SPUK-middelen. Bekijk de presentatie hier.

Meer informatie over IZA

 • Regiobeelden zijn voor alle regio’s beschikbaar op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regio/regiobeelden-/  
 • Sluit aan op het maken van het regioplan in jouw regio, op thema’s zoals bijvoorbeeld scholing en training, of regionale logeerzorg.  
 • Mocht je als dementienetwerk nog niet aan tafel zitten rondom het regioplan, bekijk wie in je dementienetwerk wel daarbij aansluit en ga in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de huisartsenorganisatie in de regio. 
 • Binnen het IZA bestaat er een transformatiefonds van €2,8 miljard, waarvan 50% is bedoeld voor geoormerkte zorg, en 50% bedoeld om individuele, lokale, regionale of landelijke initiatieven te ondersteunen, die bijdragen aan het IZA.  

Meer informatie over GALA

Deadlines op een rij

 • 30 september 2023 deadline voor indienen integraal plan van aanpak GALA (gemeente).
 • 31 oktober 2023 (positief) advies op plan van aanpak (DUS-I).
 • 31 december 2023 regioplan IZA gereed (regiotafels).
 • Uiterlijk in 2024 hebben gemeenten een beleidsvisie op de sociale basis geformuleerd.
 • Zie ook de tijdslijn van de VNG: Gezond en actief leven | VNG.

Binnenkort publiceren we een extra kennisartikel over dit onderwerp. Blijf op de hoogte door onze LinkedIn-pagina te volgen of je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Deel dit artikel

Meer nieuws

 • september 13, 2023

  Maatwerktrajecten: verbetertraject op maat binnen de eigen regio

  Wist je dat ieder regionaal netwerk dementie een aanvraag kan indienen voor een verbetertraject op maat binnen de eigen regio? Die aanvraag moet altijd via de netwerkcoördinator ...

 • september 13, 2023

  Casemanagement dementie onderwerp van discussie. Hoezo?

  Tijdens een weekend weg met mijn zeilboot, dwalen mijn gedachten af naar mijn werk. Ook hier sta ik - gelukkig niet alleen - aan het roer ...

 • juli 4, 2023

  Aan de slag met de Dementiemonitor Mantelzorg

  Iedere twee jaar vult een groot aantal mantelzorgers de Dementiemonitor Mantelzorg van Alzheimer Nederland in. In 2022 hebben voor het eerst ook mensen met dementie zelf ...