Samenwerking tussen gemeenten en dementienetwerken

14 nov
15:00 - 16:30
Online

Belang van gecoördineerde netwerkzorg*

Nu steeds meer mensen met dementie thuis wonen, groeit de rol van gemeenten. De gemeente is op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de individuele en collectieve ondersteuning van al haar inwoners, waaronder mensen met dementie en hun mantelzorgers. En de gemeente kan samen met maatschappelijke partners bouwen aan een dementievriendelijke gemeente. 

Maar hoe kun je de samenwerking tussen gemeenten en de andere partners in het dementienetwerk goed vorm geven? Waarop vind je elkaar? En welke afspraken helpen om samen goede dementiezorg en -ondersteuning te organiseren?  *Gecoördineerde netwerkzorg is één van de vier randvoorwaarden voor goede dementiezorg (zie Zorgstandaard – Zorgstandaard Dementie pagina 19-20). 

Met dit webinar richten we ons op beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten, netwerkcoördinatoren dementie en overige stuurgroep leden van dementienetwerken. We gaan in op hoe je via de dementiescan zicht kunt krijgen op hoe dementievriendelijk je gemeente is en wat er is te verbeteren. We horen waarom en hoe gemeente Ede succesvol ondersteuningsarrangementen inzet; vroegtijdig en laagdrempelig. En Zorgnetwerk Midden Brabant werkt al langere tijd samen met negen gemeenten in de regio. Hoe kwam die samenwerking tot stand, wat zijn behaalde successen en wat is nodig om de samenwerking levendig te houden? Tot slot geven we praktische tips en handvatten voor samenwerking tussen gemeenten en dementienetwerken. 

 Programma 

 • Welkom door dagvoorzitter Hilde van Xanten (Movisie).
 • Wil je aan de slag met de dementiescan? Julie Meerveld (Alzheimer Nederland) laat zien hoe deze scan werkt en wat die oplevert.
 • Esther Otten (netwerkcoördinator Ketenzorg Dementie Gelderse Vallei) vertelt over het succes van de ondersteuningsarrangementen die de gemeente Ede faciliteert.
 • Interview met Jan Lam (ketenregisseur Zorgnetwerk Midden Brabant) over de regionale overlegtafel waarin negen gemeenten uit Midden-Brabant deelnemen; wat werkt in die samenwerking?
 • Tips & tricks, delen van ervaringen en reageren op stellingen.
 • Evaluatie en afronding. 

 Praktische informatie 

 • Datum: dinsdag 14 november 2023 
 • Tijdstip: van 15:00 tot 16:30 uur   
 • Locatie: online  
 • Voor wie: netwerkcoördinatoren, beleidsmedewerkers en wethouders van gemeenten, overige stuurgroepleden van dementienetwerken  
 • Kosten: gratis. Als je je aanmeldt voor het webinar gaan we er ook vanuit dat je erbij bent. We zien je graag!

  Let op!
  Na inschrijving ontvang je de link via de mail. Houd voor de zekerheid ook je spammailbox even in de gaten!

Meld je aan

Deel dit artikel

 • 9 jan

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: mensen met dementie met een migratieachtergrond

 • 2 apr

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in het sociaal domein

 • 10 sep

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

 • 10 dec

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in netwerken