Integraal werken: persoonsgerichte aanpak bij dementie

12 dec
13:30 - 18:00
Utrecht

Tijdens deze leerbijeenkomst, die in het teken staat van de verbetering van de zorg voor mensen met dementie, bespreken we waarom integraal werken zo belangrijk is. Ook kijken we naar verschillende benaderingen die in de zorg voor mensen met dementie worden toegepast. 

Integraal werken en persoonsgerichte zorg zijn twee hele belangrijke onderdelen van de zorg voor mensen met dementie. Dit staat beschreven in de Zorgstandaard Dementie van 2020. Persoonsgerichte zorg betekent dat we luisteren naar wat mensen en hun naasten willen en nodig hebben. We kijken naar de totale gezondheid, dus niet alleen het lichaam, maar ook de geest, het contact met anderen en de persoonlijke overtuigingen.  

Een integrale aanpak is hierbij onmisbaar: ‘Omdat dementiezorg zo ingewikkeld is, is een integrale aanpak van groot belang. Een zorgverlener kan niet in zijn eentje alle behoeften van mensen met (een vermoeden van) dementie en hun mantelzorgers begrijpen en daaraan voldoen. Samenwerking leidt tot efficiënte zorg.’

Wat kun je verwachten?

Tijdens deze bijeenkomst draait het om het delen van kennis en leren van elkaar. Hilde van Xanten zal praten over waarom integraal werken belangrijk is en wat goed werkt. Daarna zullen we in groepen praten over verschillende persoonsgerichte benaderingen. We zullen het hebben over Positieve Gezondheid, Reablement, een Dementievriendelijke Samenleving, de Presentiebenadering en de Sociale Benadering Dementie. Netwerkcoördinatoren zullen vertellen hoe zij hiermee aan de slag gaan, wat de kansen en uitdagingen zijn en hoe deze benaderingen leiden tot een algehele aanpak. 

We nodigen deelnemers van harte uit om vragen te stellen en goede voorbeelden te delen, zodat we samen stappen kunnen zetten in het integraal werken bij dementie. We denken na over integraal werken op verschillende niveaus: wat betekent dit voor de professional, de organisatie en het beleid? Wat zijn de obstakels en hoe kunnen we professionals en organisaties meekrijgen?  

Programma 

 • Inloop vanaf 13.30 uur 
 • Welkomstwoord door Hans Alderliesten (Movisie) om 14.00 uur 
 • Introductie door Paula Pontier (lid programmateam Steun bij leven) 
 • Inleiding over Integraal Werken door Hilde van Xanten, senior adviseur (Movisie) 
 • Korte pitch van de vijf benaderingen: 
  • Positieve Gezondheid 
  • Reablement 
  • Presentiebenadering – Lisette Dickhoff-Evers (ketenregisseur Noord-Limburg) 
  • Dementievriendelijke Samenleving – Jarina Rombouts-den Heijer (Alzheimer Nederland) 
  • Sociale Benadering Dementie – Bertien Tweehuijsen (netwerkcoördinator Amstelland en Meerlanden)
 • 3 workshoprondes
 • Afsluitende bespreking: Wat neem je mee? Waar heb je behoefte aan? 
 • Evaluatie 
 • Afsluiting om 17.00 uur, gevolgd door een borrel 

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 12 december 2023 
 • Locatie: Bartholomeus Gasthuis Utrecht (Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht) 
 • Tijden: inloop vanaf 13.30 uur; programma van 14.00-17.00 uur (borrel tot 18.00 uur) 
 • Voor wie: netwerkcoördinatoren en geïnteresseerden uit hun netwerk (op uitnodiging) 
 • Kosten: gratis 

Meld je aan

Deel dit artikel

 • 9 jan

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: mensen met dementie met een migratieachtergrond

 • 2 apr

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in het sociaal domein

 • 10 sep

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

 • 10 dec

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in netwerken