Agenda

 • Vragenuurtje: sleutelfiguren voor mensen met een migratieachtergrond

  Webinar

  Online

  Sleutelfiguren en sleutelpersonen spelen een cruciale rol in het bereiken van diverse gemeenschappen in jouw regio. Ze zijn experts in het begrijpen van de diepere behoeften van mensen, het herkennen van problemen, vooral op het gebied van gezondheid.   ...

  7 mrt

 • Inspiratiebijeenkomst: goede voorbeelden thema migratieachtergrond

  Leerbijeenkomst

  Utrecht

  We inspireren je graag hoe je binnen jouw netwerk aan de slag kunt met het thema ‘mensen met een migratieachtergrond en dementie’. Op 26 maart geven we daarom verschillende netwerken en methodieken een podium om ervaringen en inzichten met ...

  26 mrt

 • Samenwerken met het sociaal domein in de wijk

  Webinar

  Online

  In het tweede kwartaal staat het thema samenwerken met het sociaal domein in de wijk centraal. We leggen het accent op de samenwerking tussen casemanagers, professionals vanuit het brede welzijnswerk en sociaal (wijk)teams, bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. In een eerdere ...

  2 apr

 • Startbijeenkomst: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

  Leerbijeenkomst

  Utrecht

  In 2024 willen we ieder kwartaal één specifiek thema uitdiepen dat een directe relatie heeft met de Zorgstandaard Dementie. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de wensen en behoeften uit het veld en samen met Dementie Netwerk Nederland een ...

  10 sep

 • Startbijeenkomst: samenwerken in netwerken

  Leerbijeenkomst

  Utrecht

  In 2024 willen we ieder kwartaal één specifiek thema uitdiepen dat een directe relatie heeft met de Zorgstandaard Dementie. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de wensen en behoeften uit het veld en samen met Dementie Netwerk Nederland een ...

  10 dec