Naar hoofdinhoud Naar footer

Terugblik webinar Aansluiten bij IZA, GALA, WOZO: ‘haakjes’ voor dementienetwerken

Gepubliceerd op: 13-09-2023

Op donderdag 8 september gingen we gezamenlijk aan de slag met de vraag: ‘Hoe kun jij als netwerkcoördinator in de regio aansluiting vinden bij ontwikkelingen rondom IZA, GALA, WOZO?’. In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben zorgpartijen, zorgverzekeraars en de VNG afspraken gemaakt over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) streeft naar een bevolking in 2040 met vitale bewoners in een gezonde leefomgeving en met een sterke sociale basis. Doel van het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is dat de ouderenzorg ook in de toekomst past bij wat ouderen willen en wat (goed) kan worden georganiseerd.

Lars Ramaker (Movisie) ging in op de samenhang en verschillen tussen de drie programma’s en waar dementienetwerken inhoudelijk op aan kunnen haken. Download de presentatie onderaan de pagina.

Elise Hol (manager Twentse Koers) vertelde over het opstellen van regioplannen, een integraal plan van aanpak per gemeente en de SPUK-middelen. Download de presentatie onderaan de pagina.

Meer informatie over IZA

 • Regiobeelden zijn voor alle regio’s beschikbaar op https://www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regio/regiobeelden-/  
 • Sluit aan op het maken van het regioplan in jouw regio, op thema’s zoals bijvoorbeeld scholing en training, of regionale logeerzorg.  
 • Mocht je als dementienetwerk nog niet aan tafel zitten rondom het regioplan, bekijk wie in je dementienetwerk wel daarbij aansluit en ga in gesprek. Denk bijvoorbeeld aan de huisartsenorganisatie in de regio. 
 • Binnen het IZA bestaat er een transformatiefonds van €2,8 miljard, waarvan 50% is bedoeld voor geoormerkte zorg, en 50% bedoeld om individuele, lokale, regionale of landelijke initiatieven te ondersteunen, die bijdragen aan het IZA.  

Meer informatie over GALA

 • Verdeling van gelden per thema, per gemeente: Overheid.nl
 • De gelden staan per jaar vast en kunnen dus niet worden meegenomen. 
 • Gemeenten kunnen niet tussen de budgetten schuiven. 
 • Het betreft ‘lokaal geld’, maar je kunt regionaal een plan maken. 
 • Jaarlijks (t/m 2026) €150 miljoen richting mandaathoudende gemeenten voor activiteiten in een samenwerkingsregio in het kader van de ambities en doelen uit het IZA (SPUK-IZA). 
 • Voor valpreventie bestaat er een ketenaanpak die gemeenten in kunnen zetten, met daaraan verbonden drie verschillende beweeginterventies: Ketenaanpak Valpreventie | VeiligheidNL 
 • Ook worden er vanuit het GALA middelen beschikbaar gesteld voor de inzet van de ketenaanpak Welzijn op Recept: Zorgverzekeraars en gemeenten samen aan zet met Welzijn op Recept | Welzijnoprecept.nl 
 • De plannen binnen het GALA moeten uiterlijk 30 september 2023 worden ingediend, maar dit betekent niet dat de wijze van uitvoering al in beton gegoten is. Genoeg tijd nog om hier als netwerkcoördinator op aan te sluiten! 

Deadlines op een rij

 • 30 september 2023 deadline voor indienen integraal plan van aanpak GALA (gemeente).
 • 31 oktober 2023 (positief) advies op plan van aanpak (DUS-I).
 • 31 december 2023 regioplan IZA gereed (regiotafels).
 • Uiterlijk in 2024 hebben gemeenten een beleidsvisie op de sociale basis geformuleerd.
 • Zie ook de tijdslijn van de VNG: Gezond en actief leven | VNG.

Binnenkort publiceren we een extra kennisartikel over dit onderwerp. Blijf op de hoogte door onze LinkedIn-pagina te volgen of je te abonneren op onze nieuwsbrief.

Downloads

Deel deze pagina via: