Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Toekomstbestendig casemanagement: inzichten uit de workshop

Gepubliceerd op: 24-06-2024

Tijdens het congres ‘Casemanagement in volle breedte’ kwamen bijna 70 casemanagers dementie bij elkaar in de workshop ‘Implementatie Zorgstandaard Dementie’. We voerden gesprekken met elkaar over de toekomst van casemanagement. De workshop resulteerde in waardevolle inzichten en concrete aanbevelingen voor een efficiënte en effectieve aanpak van casemanagement. Hier volgt een samenvatting van de belangrijkste bevindingen, verdeeld over verschillende relevante onderwerpen binnen Casemanagement dementie.

Signalering 

De signaleringsfase is cruciaal voor het tijdig herkennen van dementie. Deelnemers benadrukten het belang van een breed netwerk van betrokkenen zoals wijkagenten, buurtteams of actieve buurtbewoners. Voor migranten is er specifieke aandacht nodig, zoals inloopspreekuren bij moskeeën en voldoende tolkenfinanciering. Effectieve signalering vereist samenwerking tussen verschillende zorgverleners en het benutten van bijvoorbeeld wijkgebouwen als centrale punten voor ontmoeting en informatie-uitwisseling. 

Verwijzing en aanmelding 

Het verwijzings- en aanmeldingsproces blijkt divers. De huisarts speelt een centrale rol, ondersteund door specialisten zoals geriaters en neurologen. Bij sommigen is er behoefte aan een centraal aanmeldpunt om de processen te stroomlijnen en wachttijden te verkorten. Casemanagers worden idealiter gekoppeld aan huisartsen en praktijkondersteuners om een gestroomlijnde aanpak te waarborgen. Regionale verschillen in capaciteit en methoden maken uniforme procedures lastig, maar samenwerking en netwerkvorming bieden potentie. 

Triage 

Bij triage is een nauwkeurige inschatting en snelle doorverwijzing essentieel. Coördinatoren spelen hierbij een sleutelrol, ondersteund door gespecialiseerde professionals. In sommige regio’s wordt gewerkt aan een centraal aanmeldpunt voor alle zorgaanbieders, wat als model kan dienen voor andere regio’s. Welzijnsaspecten moeten integraal onderdeel uitmaken van zorgplannen. Ook moet er per casus een balans worden gevonden tussen eenduidige procedures enerzijds en maatwerk anderzijds. 

Wachtlijstbeheer 

Het beheer van wachtlijsten varieert sterk per regio en organisatie. Regelmatige communicatie en laagdrempelige dagbestedingsinitiatieven helpen om mensen ondersteuning te bieden tijdens de wachttijd. Samenwerking met welzijnsorganisaties en mantelzorgondersteuners is cruciaal. Er is behoefte aan duidelijke criteria voor urgentie en prioriteit om wachtlijsten efficiënter te beheren. 

Gouden tip en dilemma’s 

Voor een toekomstbestendige werkwijze is effectieve samenwerking en tijdige communicatie tussen zorgverleners essentieel. De deelnemers benoemden ook diverse angsten en dilemma’s, waaronder financiële beperkingen, een tekort aan respijtzorg en onzekerheden over samenwerking met andere organisaties. Lange wachtlijsten en problemen met informatieoverdracht door de AVG vormen eveneens belangrijke uitdagingen. 

En nu verder 

De workshop “Implementatie zorgstandaard” heeft waardevolle inzichten opgeleverd die bijdragen aan een efficiënter en effectiever casemanagementproces. Door te bouwen aan goede samenwerking (juist ook met welzijn) en duidelijke procedures kunnen we stappen zetten richting een toekomstbestendige zorg waarin alle betrokkenen optimaal worden ondersteund. 

Foto: Jenneke Luijmes