Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Maatwerktrajecten: meer mogelijk dan je denkt

Gepubliceerd op: 24-06-2024

Regionale netwerken dementie kunnen plannen of projecten waar zij graag mee aan de slag willen in hun regio indienen via Dementie Netwerk Nederland en subsidie aanvragen voor de uitvoering hiervan. Het ingediende project moet een duidelijke link hebben met de Zorgstandaard Dementie en de implementatie daarvan. Hierdoor zijn veel aanvragen voor maatwerktrajecten kansrijk in de praktijk.

Waar begin je? 

‘Ik denk al snel: waar begin je dan bij zo’n aanvraag?’ vertelt Annemieke als de vraag komt wat haar weerhoudt om een aanvraag in te dienen. DNN herkent deze vraag ook van andere netwerk-coördinatoren. Tjitske geeft een voorbeeld hoe je een maatwerktraject voor de zelfscan zou kunnen aanvragen. ‘Mogelijk kom je met de gemeente in gesprek over de zelfscan, bijvoorbeeld omdat Alzheimer Nederland de gemeente hierop heeft geattendeerd bij het doen van de dementiescan in de gemeente. Die zelfscan is een mooie aanleiding om goed met elkaar in gesprek te gaan over wat de data van de zelfscan betekenen en hoe je ze zou kunnen interpreteren en gebruiken om vandaar verder plannen te maken voor de regio/gemeente. De zelfscan geeft immers een beeld dat je zelf geeft/invult over hoe een netwerk het doet ten opzichte van de aanbevelingen van de zorgstandaard dementie. Als je samen met de gemeente verder onderzoek zou willen doen samen naar wat een goed verbeterplan voor de regio zou kunnen zijn, of als je dieper op de data zou willen inzoomen, dan zou je daar bijvoorbeeld een maatwerktraject van kunnen maken.’

Marieke komt met een ander geschikt voorbeeld voor een maatwerktraject. ‘Het is ook goed mogelijk om ook voor een missie/visie traject een maatwerktraject aan te vragen. Mijn advies zou daarbij dan wel zijn om ook te beginnen met de data die je zelf al hebt. Gebruik de zelfscan om te kijken waar je staat, die geeft een beeld. Vervolgens zul je wel moeten prioriteren in waar je als netwerk mee aan de slag gaat. Daar heb je de input vanuit de praktijk bij nodig, van je partners in het netwerk, van de casemanagers, van gemeenten en welzijn. Je kunt dit opnemen in je visie aanvraag dat je dit gaat ophalen en meenemen.’ 

Kijk bij maatwerktrajecten vooral naar de plannen en ideeën in je regio waar al energie zit en waar mensen ook echt mee aan de slag willen

Marieke van Werkhoven, coördinator programma Implementatie Zorgstandaard Dementie

Annemieke vraagt zich hardop af of je als netwerk aan de slag ‘moet’ met wat er uit de zelfscan komt. Marieke reageert: ‘Kijk vooral naar de plannen en ideeën in je regio waar al energie zit en waar mensen ook echt mee aan de slag willen. Daar heb je het meeste kans van slagen. Als iets een succes wordt geeft dat immers daarna weer nieuwe energie voor andere zaken en werkt het als een sneeuwbaleffect. Je hoeft dus niet per se te doen wat als hoogste prioriteit uit de zelfscan komt. Als het goed is omvat de zelfscan bijna alle gebieden waar je rond mensen met dementie te maken krijgt, en dus is ieder idee logischerwijs ook goed aan een aanbeveling van de Zorgstandaard te relateren.’ 

Verkort voorbereidend maatwerktraject 

Annemieke ziet nu wel wat meer mogelijkheden voor haar regio, maar verzucht tegelijkertijd: ‘Ik zou willen dat ik meer uren had om zoiets goed voor te bereiden, het kost me gewoon veel tijd omiedereen mee te krijgen in zo’n maatwerktraject plan en aanvraag.’ Tjitske vertelt dat Marieke en zij dit vaker horen en weten dat er ook vaak tijd nodig is om draagvlak voor dit soort projecten te krijgen. Tjitske vertelt dat er daarom sinds kort ook een zogenaamd ‘verkort voorbereidend maatwerktraject’ mogelijk is. ‘Zo’n verkort traject is bedoeld om het netwerk en de netwerkcoördinator te helpen om een maatwerktraject ook echt aan te kunnen vragen. Voor een periode van maximaal vier maanden kan er financiering aangevraagd worden voor extra uren van de netwerkcoördinator. Die krijgt daardoor meer tijd om een plan te maken voor het maatwerktraject. Ook koppelen we een adviseur (via DNN of zelf voor te dragen) aan de netwerk coördinator. Deze kan meekijken, -schrijven en adviseren bij de aanvraag, dat zorgt ook voor verlichting.’  

Marieke vult aan: ‘In een verkort voorbereidend traject verwachten we ook geen uitgebreide analyse bij de aanvraag, het is bedoeld om zo laagdrempelig mogelijk te zijn.’ Annemieke geeft aan dat dit haar erg zou helpen. ‘Als ik gebruik kan maken van iemand die met mij meedenkt, maar die ook dingen voor mij kan uitvoeren en oppakken, zou dit mij veel tijd en zorgen schelen.’  

Wist je dat… 

  • Als je als netwerkcoördinator aan meer dan één netwerk bent verbonden, dan kun je ook voor beide netwerken tegelijk een aanvraag kunt doen.  
  • Je kunt ook samen met andere netwerken een aanvraag doen. Zo beschik je over meer budget voor je traject omdat je aanvragen combineert. 
  • Dit zijn ook goede opties zijn voor een maatwerktraject: 
  • Opzetten van trainingen en cursussen voor bijvoorbeeld mantelzorgers van mensen met dementie 
  • Regionaal ontwikkelen van een cursusaanbod specifiek over dementie voor bijvoorbeeld helpenden en verzorgenden.  
  • Onderzoek doen in je regio naar hoe de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie vanuit een specifieke doelgroep is georganiseerd, zoals mensen met een migratieachtergrond of dementie op jonge leeftijd.  
  • Onderzoeken hoe je de informatievoorziening in je regio hebt georganiseerd en wat ervoor nodig is om dat beter te doen. Ook het bouwen of optimaliseren van een website of het ontwikkelen van foldermateriaal kan een maatwerktraject zijn.  

Foto: Jenneke Luijmes

 

Meer weten?

Meer weten over het aanvragen van een maatwerktraject? Neem dan een kijkje op de website van Dementie Netwerk Nederland.