Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Vooruitblik programma 2024

Gepubliceerd op: 08-11-2023

Het eerste jaar van het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie zit er bijna op. Tijd dus om vooruit te blikken naar de aanpak en onderwerpen voor 2024. Zodat jij hier alvast in je agenda rekening mee kunt houden.

In 2024 willen we ieder kwartaal één specifiek thema uitdiepen dat een directe relatie heeft met de Zorgstandaard Dementie. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de wensen en behoeften uit het veld en samen met Dementie Netwerk Nederland een selectie gemaakt.

Aanpak

In 2024 staan er vier thema’s centraal. Die thema’s hebben we samen met DNN opgehaald bij de netwerken zelf. Ieder kwartaal trappen wij het nieuwe thema af met een startbijeenkomst met de netwerkcoördinatoren. Hierin gaan we met elkaar in gesprek over het betreffende thema en bepalen we samen welke verdieping tijdens het kwartaal nodig/gewenst is richting de dementienetwerken. Dit kan bijvoorbeeld door regionaal bijeenkomsten te organiseren en door goede praktijkvoorbeelden of externe expertise op te halen over dit onderwerp.

Ieder kwartaal wordt afgesloten met een ‘focusweek’ waarin we de kennis over dit thema delen met de bredere doelgroep (denk aan netwerkpartners, casemanagers, beleidsmedewerkers). In de focusweek zelf organiseren we bijvoorbeeld een leerbijeenkomst/webinar en delen we een interview, praktijkvoorbeeld of een filmpje. Dit is dan ook allemaal weer terug te vinden op www.zorgstandaarddementie.nl

Kalender 2024

Hieronder kort een toelichting op de thema’s voor 2024. Goed om te weten: naast de vier thema’s blijft er in het nieuwe jaar ruimte om ook andere onderwerpen te behandelen. Zo kunnen we op de actualiteit blijven inspelen of aan vragen vanuit het veld blijven voldoen. Houd hiervoor de agenda op de website in de gaten.

Mensen met een migratieachtergrond

De groep mensen met een migratieachtergrond vormt een van de drie specifieke doelgroepen van de Zorgstandaard. Migranten met een niet-westerse achtergrond hebben drie tot vier keer meer kans om dementie te ontwikkelen dan autochtone Nederlanders. Dit vraagt om een cultuursensitieve aanpak. Daarom willen wij in samenwerking met Pharos, het experticecentrum voor gezondheidsverschillen, netwerken meer toerusten op dit onderwerp. Daarbij zullen vraagstukken als (vroeg)signalering, mantelzorg-ondersteuning en netwerkversterking worden betrokken.

Samenwerken in het sociaal domein

Vanuit de Zorgstandaard Dementie willen we graag de juiste zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat zorg- en hulpverleners achter de schermen samenwerken en met elkaar afstemmen wat nodig is voor de gewenste zorg en ondersteuning. Dit vraagt om samenwerken in de wijk en binnen de gemeente, met de sociale teams, de eerstelijnszorg, het welzijnswerk en de vrijwilligersorganisaties.

Zinvolle daginvulling

Zinvolle daginvulling biedt structuur aan de persoon met dementie en ontlast de mantelzorger. Zo kan dit bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie. Er zijn veel verschillende vormen. Welke rol speelt het netwerk bij het in beeld brengen van behoefte en aanbod en hoe zorg je er als netwerk voor dat oplossingen in de buurt én in het dagelijkse leven vanzelfsprekend worden?

Samenwerken in netwerken

Voor het leveren van goede zorg en ondersteuning – zoals beschreven in de Zorgstandaard -  is het van groot belang dat de verschillende partijen in het netwerk goed met elkaar samenwerken. Dit is niet even vanzelfsprekend binnen ieder netwerk. Wat kun je doen om dit te verbeteren en elkaar makkelijker te vinden? Soms ontbreken er partijen die wel nodig zijn; hoe betrek je hen?