Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Werksessie: lokaal werken aan het alledaagse leven

Datum/tijd

Dinsdag 19 november 2024 van 14.00 uur tot 16.30 uur

In het derde kwartaal staat het thema ‘alledaags leven met dementie’ op het programma. In deze bijeenkomst gaan we in op de samenhang en samenwerking bij het versterken van het alledaagse leven met dementie. Wat zijn de kansen en opgaven voor lokale partners?

Voor wie? 

Op 19 november nodigen we dementienetwerken, gemeentelijke professionals (bestuur en uitvoering), welzijn- en zorgprofessionals waaronder casemanagers, sociaal werkers, Wmo-consulenten, ouderenadviseurs en aanbieders van dagactiviteiten uit voor deze online werksessie. 

Over het thema 

Mensen met dementie willen – net als ieder ander – een zo normaal mogelijk leven leiden. Doen wat anderen doen, aangesproken worden als anderen, als mens gezien blijven worden. Blijven meedoen in de samenleving – of dat nu op de sportvereniging, in het koor of in de buurt is – is hierbij van onmisbaar belang. Dat vraagt om dementievriendelijkheid. Het is belangrijk dat de buurt, supermarkt, (sport)vereniging dementievriendelijke plekken zijn waar mensen met dementie welkom zijn én blijven. Wat vraagt dit van lokale actoren?  

Wat gaan we doen? 

In deze online werksessie staat de samenhang centraal: hoe kan je in het dementienetwerk in de lokale context werken aan het versterken van het alledaagse? Wat komt daarbij kijken? Hierbij kijken we naar de beginfase van dementie, wanneer van meedoen en participeren in de samenleving nog ‘gewoon’ sprake is. Maar er is ook aandacht voor de latere fase, als geïndiceerde vormen van daginvulling behulpzaam kunnen zijn. Hoe ziet deze ‘range’ eruit? En wat kan je als dementienetwerk, gemeente, uitvoerder, professional en inwoner doen om het alledaagse voor mensen met dementie en hun naasten te versterken? 

We gaan in deze werksessie aan de slag met concrete vraagstukken van deelnemers. Dit doen we aan de hand van intervisievormen waarbij deelnemers met en van elkaar leren. We zullen deelnemers dan ook tevoren vragen na te denken over een casus die zij willen bespreken. 

Waarom zou je aan deze werksessie deelnemen? 

  • … omdat je inspiratie opdoet voor jouw dementienetwerk, gemeente, werkgroep hoe je het alledaagse leven voor mensen met dementie kunt versterken.
  • … omdat je de kans krijgt jouw vraagstuk in te brengen.
  • … omdat je tijdens de bijeenkomst antwoorden op deze vragen krijgt.
  • … omdat je met inspiratie en concrete actiepunten naar huis gaat.

Deze bijeenkomst is onderdeel van een reeks bijeenkomsten over het thema ‘Alledaags leven met dementie’. In de agenda kun je zien welke evenementen wij organiseren in dit kader.

Foto: Jenneke Luijmes

Aanmelden

Formulier