Naar hoofdinhoud Naar footer

Deel deze pagina via:

Samenwerken met het sociaal domein in de wijk

Datum/tijd

Dinsdag 02 april 2024 van 14.00 uur tot 16.00 uur

In het tweede kwartaal staat het thema samenwerken met het sociaal domein in de wijk centraal. We leggen het accent op de samenwerking tussen casemanagers, professionals vanuit het brede welzijnswerk en sociaal (wijk)teams, bewonersinitiatieven en vrijwilligersorganisaties. In een eerdere leerbijeenkomst stond de samenwerking met gemeenten al centraal.

Voor wie?

Op 2 april nodigen we jullie als netwerkcoördinatoren uit voor een online bijeenkomst. Om dit moment zo goed mogelijk te benutten vragen we je om een netwerkpartner mee te nemen, denk aan iemand vanuit het welzijnswerk, sociaal (wijk)team of de gemeente.  

Programma 

  • Welkom en toelichting programma door Hilde van Xanten, Movisie  
  • Wat verstaan we onder het sociaal domein en wat is de sociale basis?
    Presentatie door Silke van Arum, programmaleider Movisie.
  • Hoe krijg je als netwerkcoördinator goed zicht op het sociaal domein en wat kun je doen om samenwerking daarmee te stimuleren, ook als het uitdagend is? Paula Gerring (Vilans) gaat daarover in gesprek met Carole Groenescheij, netwerkregisseur Gooi & Vechtstreek en West-Utrecht.
  • Hoe kan die samenwerking er in de praktijk uitzien? Loes van de Voort, ketenregisseur Midden-Limburg, vertelt over de contacten met tal van partijen en mooie initiatieven die daaruit voortvloeien. 
  • Korte pauze  
  • Gesprek in kleine groepjes aan de hand van een vragenlijst over samenwerking met het sociaal domein & sociale basis in de wijk (de lijst wordt na aanmelding nog toegestuurd). ‘Wat zegt me dit en wat heeft ons netwerk te doen?’ 
  • Inventarisatie bij deelnemers welke kennis en welke uitwisseling nodig is (behulpzaam bij het programmeren van leerbijeenkomsten dit kwartaal). 

Meld je aan

Aanmelden

Locatie

Online