Introductie

Dementie is een voortschrijdende ziekte met verschillende fases. Elke fase heeft zijn eigen kenmerken, vragen en spelers. De Zorgstandaard Dementie 2020 beschrijft wat goede zorg en ondersteuning is voor mensen met dementie en hun naasten. Samenhangend, persoonsgericht en integraal. Maar hoe doe je dat? Op deze website vinden professionals in zorg en welzijn daarvoor informatie, tools en goede voorbeelden.

Voor wie?
De informatie op deze website is in eerste instantie bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die werken met mensen met dementie. Er is ook veel informatie over dementie voor anderen. Daarvoor verwijzen we naar deze pagina.

Opbouw
De kennisdossiers op deze website volgen de fasen van het dementietraject zoals ze in de Zorgstandaard Dementie zijn beschreven. Voor iedere fase geven we aan hoe je dat voor elkaar kunt krijgen. Wanneer een oplossing een direct antwoord is op een aanbeveling uit de Zorgstandaard, dan verwijzen wij naar die aanbeveling.
In elk onderdeel is aandacht voor specifieke doelgroepen, omdat dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is:

  • mensen met dementie op jonge leeftijd
  • mensen met een verstandelijke beperking
  • mensen met een migratieachtergrond

Bronnen
Onze informatie is gebaseerd op actuele en zo goed mogelijk onderbouwde inzichten. De kennis is onder andere afkomstig uit het onderzoeks- en innovatieprogramma Memorabel van ZonMw, Dementiezorg voor Elkaar en andere kennisbronnen.

Door wie?
Deze kennisdossiers zijn tot stand gekomen binnen het praktijkverbeterprogramma Dementiezorg voor Elkaar, waarin samenwerken Movisie, Nivel, Pharos, Trimbos-instituut en Vilans, met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inhoudelijk adviseurs van het programma hebben de kennisdossiers samengesteld en de inhoud daarvan afgestemd met zorg- en welzijnsprofessionals in de praktijk.

Suggesties?
Heb je suggesties om de kennis op deze website aan te vullen? We horen ze graag. Stuur een mail naar info@dementiezorgvoorelkaar.nl.