Bij dementie denk je misschien alleen aan vergeetachtigheid, maar er zijn nog meer signalen. Belangrijk hierbij is dat je let op wat je ziet, hoort en voelt (wat voel jij en wat geeft de cliënt aan over hoe hij/zij zich voelt). Als je later in gesprek gaat met de cliënt en zijn mantelzorger kun je dan namelijk heel concreet zijn in je observaties en de signalen benoemen. Mogelijke signalen:

  • verminderd geheugen en oriëntatievermogen
  • moeite met nieuwe dingen leren
  • afasie
  • agnosie en apraxie
  • verminderde zelfredzaamheid
  • gedragsverandering
  • minder sociale contacten en minder levensvreugde

Er zijn diverse tools, tests en trainingen die kunnen helpen bij het signaleren van dementie: