Anticiperen
Bij palliatieve zorg is het belangrijk om van tevoren te bedenken welke klachten en problemen in de toekomst kunnen worden verwacht en daarop te anticiperen. Proactieve zorgplanning helpt daarbij. In overleg met de persoon met dementie en zijn mantelzorger adviseer je hoe adequaat kan worden omgegaan met de (blijvende) cognitieve, gedragsmatige en emotionele gevolgen van dementie in verschillende stadia.

Rouw bij de naaste/mantelzorger
Daarnaast is aandacht voor en ondersteuning van de naaste/mantelzorger essentieel. De persoon met dementie verandert immers door de dementie en daardoor verliest de naaste/mantelzorger de relatie zoals die was. Dit vraagt om een constante aanpassing in deze relatie wat zorgt voor een rouwproces.

Hulpmiddelen

  • Op de pagina ‘Richtlijnen palliatieve zorg’ van Zorg voor Beter vind je een overzicht van informatie en richtlijnen, waaronder het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Bekijk ook eens de informatie op de pagina ‘Palliatieve zorg’ .
  • De handreiking ‘Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie’  van Vilans en ZonMw biedt zorgaanbieders en professionals concrete handvatten.
  • Voor verzorgenden en verpleegkundigen die al een basisscholing hebben gehad in palliatieve zorg, is er ook een verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij dementie’. Deze is ontwikkeld door vijf regionale netwerken palliatieve zorg.
  • Wijs mantelzorgers ook eens op deze tips van Dementie.nl over omgaan met verlies en verdriet tijdens het ziekteproces.
  • Mantelzorgers kunnen zelf extra ondersteuning vragen vanuit de Wmo (maatschappelijk werk/sociaal wijkteam) of van vrijgevestigde geestelijk verzorgers.

Hulpmiddelen

  • Op de pagina ‘Richtlijnen palliatieve zorg’ van Zorg voor Beter vind je een overzicht van informatie en richtlijnen, waaronder het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg. Bekijk ook eens de informatie op de pagina ‘Palliatieve zorg’ .
  • De handreiking ‘Zo verbindt u palliatieve zorg en dementie’  van Vilans en ZonMw biedt zorgaanbieders en professionals concrete handvatten.
  • Voor verzorgenden en verpleegkundigen die al een basisscholing hebben gehad in palliatieve zorg, is er ook een verdiepingsmodule ‘Palliatieve zorg bij dementie’. Deze is ontwikkeld door vijf regionale netwerken palliatieve zorg.
  • Wijs mantelzorgers ook eens op deze tips van Dementie.nl over omgaan met verlies en verdriet tijdens het ziekteproces.
  • Mantelzorgers kunnen zelf extra ondersteuning vragen vanuit de Wmo (maatschappelijk werk/sociaal wijkteam) of van vrijgevestigde geestelijk verzorgers.