Persoonsgerichte zorg
Het is belangrijk om uit te gaan van persoonsgerichte zorg. Hierbij is het verpleeghuis toegerust op de diversiteit van de bewoners om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan hun behoeften en verschillende achtergronden. Bij mensen met een migratieachtergrond vraagt dit soms om aanpassingen in voorzieningen, zoals personeel dat de taal spreekt van de persoon met dementie, het inschakelen van een tolk of een gebedsruimte. Daarnaast worden mantelzorgers betrokken bij de verpleeghuiszorg wanneer zij dat wensen.

Warme overdracht
Als iemand met dementie bewoner van een verpleeghuis gaat worden, is een warme overdracht belangrijk. Dit betekent dat er een extramurale zorgprofessional meegaat naar de eerste ontmoeting met een zorgprofessional van het verpleeghuis om achtergrondinformatie uit te wisselen. Ook zorgt de extramurale zorgprofessional voor de overdracht van een actueel zorgleefplan.

Omgevingszorg
De fysieke omgeving kan het welbevinden en functioneren van mensen met dementie positief beïnvloeden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de inrichting van de kamer in een verzorgingshuis. Zo kun je rekening houden met omgevingskenmerken als veiligheid, herkenbaarheid, prikkelbalans en oriëntatie. Bekijk de pagina ‘Wonen’ voor hulpmiddelen voor goede omgevingszorg.

Samenwerken met mantelzorgers
Het werkt goed om familie en vrijwilligers bij de verpleeghuiszorg te betrekken. Zo kun je hen informeren over wat zij nog kunnen betekenen in het leven van iemand met dementie. Wel is het belangrijk om het gesprek aan te gaan over wat hun wensen hierin zijn en of en in welke mate zij betrokken willen worden.

Hulpmiddelen

  • Vanuit het programma Waardigheid en trots zijn veel verschillende hulpmiddelen ontwikkeld en verzameld voor goede verpleeghuiszorg.
  • Op Filica.nl kunnen bezoekers informatie vinden over locaties waar zij kunnen wonen met zorg, wanneer thuis wonen niet meer gaat. Zij kunnen specifiek de zorgvraag aangeven, zoals dementiezorg. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen in heel Nederland zijn in kaart gebracht.
  • WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) heeft de film ‘Ken je mij?’  gemaakt over wat er allemaal komt kijken bij de opname in het verpleeghuis. De film ondersteunt het gesprek tussen professionals en naasten door aandacht voor thema’s als eigen regie.
  • De Toolkit Namaste helpt om verpleeghuiszorg zo in te richten dat de levenskwaliteit van de persoon met dementie en zijn familie centraal staat.
  • Bekijk de 10 factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van de zorg in verpleeghuizen: www.trimbos.nl/kennis/dementie-zorg/dementie-in-verpleeghuizen-kwaliteit-verbeteren
  • In het boekje ‘Ouderen in zorghuizen: broze mensen en leefplezier’  vind je een handige checklist waarmee je met bewoners en familieleden in gesprek kan gaan over het verbeteren van de kwaliteit van de zorg.
  • Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt het kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • Op de Kennisbank ‘Kwaliteitsverbetering Verpleeghuiszorg’  van Waardigheid en trots vind je een overzicht van publicaties en instrumenten om met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg aan de slag te gegaan.
  • Vanuit het project Dedicated zijn een film en handreiking verschenen over samenwerking tijdens de verhuizing van thuis naar een verpleeghuis.

Meer lezen