Signalen van overbelasting
Gebrek aan tijd en emotionele en/of lichamelijke belasting kan leiden tot stress, uitputting en overbelasting bij de mantelzorger. Bovendien kan er bij de mantelzorger een gevoel van onmacht ontstaan. Belangrijke signalen zijn: frustratie dat zich uit in snauwen en commanderen naar de naaste en een gebrek aan kennis over dementie. Daarnaast is het belangrijk om goed zicht te houden op de situatie waar de mantelzorger zich in bevindt. Als hij er helemaal alleen voor staat is de kans op overbelasting veel groter.

Signaleringsfunctie in vraag en aanbod
Om te voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken, kun je hen dus wijzen op respijtzorgmogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk om het aan te kaarten wanneer er onvoldoende, of onvoldoende op maat gesneden respijtvoorzieningen in de buurt zijn. Zo kan het zijn dat de respijtvoorzieningen bijvoorbeeld niet zijn afgestemd op de culturele achtergrond van de mantelzorgers waar je veel mee te maken krijgt.

Hulpmiddelen

  • Bekijk de signalenkaart ‘Voorkom ontspoorde mantelzorg’ van Movisie.
  • De Mantelscan van Movisie meet de kracht van het informele netwerk van een zorgvrager en brengt de risico’s op overbelasting van mantelzorgers in kaart. Bekijk ook eens het meetinstrument EIDZ . Hiermee kun je de belasting van mantelzorg binnen vijf minuten meten.
  • Op Mantelzorg.nl  vind je informatie over respijtzorg, bijvoorbeeld over hoe mantelzorgers direct hulp kunnen aanvragen.
  • De landelijke database Respijtwijzer biedt informatie over respijtvoorzieningen.
  • Het artikel ‘Tijdelijke opvang (respijtzorg) regelen’  van Dementie.nl geeft informatie aan mantelzorgers over hoe zij respijtzorg kunnen regelen.
  • Met de praktische toolkit Mantelzorg van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) kunnen huisartsen herkennen en in kaart brengen wie mantelzorgers zijn, of zij ondersteuning nodig hebben en waar ze deze ondersteuning kunnen vinden.

Meer lezen

  • De piramide van respijtzorg laat zien welke stappen mantelzorger en zorgvrager doorlopen om tot daadwerkelijk ervaren respijteffect te komen. Kortom, wat werkt bij respijtzorg?
  • De Infographic Respijtzorg geeft informatie over de verschillende vormen van respijtzorg en biedt een overzicht van de relevante wetten en regelingen.
  • De flyer ‘Mantelzorg en dementie’ van Mezzo, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, adviseert gemeentes in hoe zij mantelzorgers kunnen ondersteunen.
  • Wanneer is logeerzorg wel geschikt voor mensen met dementie en wanneer niet? Lees de belangrijkste bevindingen hierover in dit onderzoek.