Het werkt goed om mensen met dementie positief te stimuleren en zo bij te dragen aan hun psychische gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld met vaktherapeutische interventies, zoals muziek-, dans-, drama- en beeldende therapie.

  • Op de website van Alzheimer Nederland vind je uitleg en hulpmiddelen voor muziektherapie.
  • Realiteitsoriëntatie Training (ROT) heeft als doel het dementeringsproces te vertragen door verwarde personen te stimuleren en te activeren. Zo vinden zij het verloren contact met de werkelijkheid terug.
  • In de Databank Vaktherapie vind je een overzicht van vaktherapeutische interventies (producten en modules). Ook vind je er relevante onderzoeksliteratuur.

Vaktherapeutische interventies kunnen ondersteund worden vanuit verschillende benaderingswijzen. Bijvoorbeeld:

  • Validation: een methode om met gedesoriënteerde, zeer oude mensen te communiceren en hen te helpen. Het is een praktische manier van werken die helpt spanningen te verminderen, en waardigheid en geluk te vergroten. Meer informatie vind je op de website ‘Werken in de ouderengeneeskunde’.
  • Reminiscentie: bestaat uit interventies om herinneringen aan verwerkte ervaringen op te halen en vorm te geven. Op de website reminiscentie.nl vind je onder andere een rubriek veel gestelde vragen en links naar artikelen en websites over het onderwerp.
  • Zintuigactivering of snoezelen: een kalmerende activiteit voor mensen met (vergevorderde) dementie. Snoezelen prikkelt de belangrijkste zintuigen: gehoor, zicht, reuk, tast en smaak. Door deze zintuigen selectief te prikkelen, kunnen mensen hun emoties en gevoelens uiten. Op de Hulpmiddelenwijzer van Vilans vind je voorbeelden van snoezelmaterialen.
  • Warme zorg: is bedoeld om een sfeer te scheppen waarin gedesoriënteerde oude mensen zich veilig voelen. Hierdoor verminderen angsten en onzekerheden of verdwijnen ze. De theoretische uitgangspunten van deze benadering zijn gebaseerd op de gehechtheidtheorie. Op de website van opleider en trainer BTSG vind je meer informatie.