Care4youngdem is een onderzoek dat de palliatieve zorg voor jonge mensen met dementie in kaart brengt.