• Een sterkte-zwakteanalyse van een keten of netwerk kan helpen om kennis te vergroten, te delen en te waarborgen. Je kunt dit werkblad gebruiken om samen het gesprek aan te gaan over de samenwerking. De analyse helpen bij het in kaart brengen van zaken die al goed gaan, of beter kunnen in de samenwerking.
  • Wil jij een gezamenlijke focus bepalen in  jouw netwerk of samenwerkingsverband? Met werkvormen kun je inventariseren wat de knelpunten  en speerpunten zijn in jouw regio. Bekijk het overzicht ‘Werkvormen voor speer- en knelpunteninventarisatie van Dementiezorg voor Elkaar’. Van elke werkvorm is in een stappenplan beschreven hoe je deze het beste kunt uitvoeren.
  • Het opstellen van een meerjarenplan kan helpen bij het aanbrengen van focus in een netwerk. Vergeet niet om ook een stakeholdersanalyse te maken. Ook dat helpt bij het opstellen van een meerjarenplan, omdat je alle belangrijke partijen en hun invloed in beeld brengt.
  • Het kennisproduct ‘Belangen in samenwerking’ van Dementiezorg voor Elkaar informeert over mogelijke belangen in samenwerking en hoe je daar goed mee omgaat.
  • De vragenlijst ‘Constructieve samenwerking’ van Dementiezorg voor Elkaar kan gebruikt worden om te reflecteren binnen een samenwerkingsverband. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten kun je met elkaar bespreken.
  • De tool ‘Zelfevaluatie dementienetwerken’  helpt bij het evalueren hoe dementienetwerken ervoor staan op verschillende vlakken. Bij deze tool wordt vooral ingegaan op de ‘zachte’ factoren van samenwerking. Hiermee wordt de meer gedragsmatige kant van samenwerking bedoeld, zoals omgangsvormen, waardering, transparantie en openheid.
  • De handreiking ‘Kwetsbare ouderen in de eerstelijn’ van Vilans beschrijft de kernelementen van een multidisciplinaire programmatische aanpak voor kwetsbare ouderen.
  • De Richtlijn Dementie van de Federatie Medisch Specialisten gaat onder andere in op behandeling en regionale samenwerking in de zorg voor patiënten met dementie.
  • Krijg inzichten in elkaars waarden en verbeter de samenwerking met de waardenkaart van Vilans.

Meer lezen