Bij Dementie op jonge leeftijd is proactieve zorgplanning wellicht nog belangrijker dan bij dementie bij ouderen, omdat jongeren nog volop actief zijn, bijvoorbeeld op het gebied van hun werk, het opvoeden van de kinderen, plannen voor de toekomst. Voor deze doelgroep is geen eigen methodiek beschikbaar. Gebruik wordt gemaakt van de algemene informatiebronnen en methodieken die hierboven zijn genoemd.

Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd heeft samen met alle leden – zorgaanbieders die zich specialiseren in de zorg voor jonge mensen met dementie – een kwaliteitssysteem en het bijbehorende PREZO keurmerk opgesteld. In dit PREZO keurmerk Dementie op Jonge Leeftijd is eigen regie een prominent uitgangspunt. Organisaties kunnen dit keurmerk behalen als zij hun handelen consequent afstemmen met de betrokkenen.

Informatie over het keurmerk is hier te vinden: www.perspekt.nu