Het niet behandelen of ingrijpen van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie in bijvoorbeeld een verpleeghuis- of thuissetting brengt risico’s met zich mee. Onbegrepen gedrag verdwijnt namelijk niet uit zichzelf en vaak komen er juist andere gedragingen bij. Kernelementen bij het goed omgaan met onbegrepen gedrag zijn tijdig signaleren, oorzaken achterhalen en het multidisciplinaire werken. Om een goed beeld te vormen van wat er aan de hand is, zijn familie en netwerk van groot belang. Juist ook om eerst psychosociale interventies goed toe te kunnen passen.

  • Op de pagina ‘Methodieken onbegrepen gedrag’ van Zorg voor Beter vind je een overzicht van methodieken om met onbegrepen gedrag om te gaan.
  • Wil je meer weten over de Wet zorg en dwang (Wzd)? Bekijk dan de pagina ‘Onvrijwillige zorg’ van het dossier ‘Leven met dementie: zorg’.

Meer lezen

Leerzame voorbeelden

  • Zorginstelling Omring ging aan de slag met onbegrepen gedrag. Dat had zo’n zichtbaar resultaat op locatie Hollewal op Texel, dat het Zorgprogramma Onbegrepen Gedrag op alle locaties van Omring zal worden ingevoerd. Lees ‘Omgaan met onbegrepen gedrag vraagt een andere kijk’.
  • Van moreel beraad bij Marga Klompé tot meer werkplezier bij Amstelring door de interventie STA OP! Lees over 4 inspirerende voorbeelden in de praktijk in het artikel ‘Praktijkvoorbeelden onbegrepen gedrag’.