• Op de website www.dementie.nl vind je informatie over verschillende juridische vormen en documenten zoals volmacht, levenstestament, beschermingsbewind en curatele. En lees je meer over financiële hulp en ondersteuning.
  • Op de pagina ‘Vertegenwoordigers bij dementie’ van Alzheimer Nederland kun je de brochure ‘Rechtsbescherming bij dementie’ aanvragen die bedoeld is voor mensen met dementie. De brochure gaat onder andere in op welke rechten iemand heeft als diegene niet meer in staat is om zijn eigen belangen te behartigen en wat er allemaal geregeld moet worden. Daarnaast vind je er informatie over het vastleggen van wensen en afspraken.