Organiseren zorg algemeen

  • De kennisbundel ‘Samenwerking dementie op jonge leeftijd’  biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om de zorg en ondersteuning aan jonge mensen met dementie en hun naasten in de regio te organiseren. De kennisbundel is gebaseerd op de Zorgstandaard Dementie op Jonge Leeftijd.
  • Bekijk dit overzicht van voorzieningen voor mensen met dementie op jonge leeftijd. De voorzieningen zijn gerangschikt per provincie.
  • Met het PREZO kwaliteitssysteem met bijbehorend keurmerk kan jouw organisatie aantonen dat jullie kwalitatief goede zorg bieden aan mensen met dementie op jonge leeftijd.
  • De notitie ‘Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd’  beschrijft aan welke eisen het zorgtraject moet voldoen in de periode na de diagnose tot aan het moment van opname in een zorginstelling. De informatie is gebaseerd op onderzoek in de regio Zuidwest-Nederland.