Organiseren zorg algemeen

  • In de leidraad Oud & Gelukkig van Gewoon Bijzonder vind je verschillende materialen om de zorg aan mensen met een beperking en dementie vorm te geven.
  • De Kennisbundel ‘Ouderen met een verstandelijke beperking’  heeft als doel om de kennis van professionals te vergroten over deze groep. Het materiaal kan gebruikt worden voor bij- en nascholing van professionals.

Onvrijwillige zorg
Op de pagina ‘Stappenplan Zorg en Dwang’ van het Kennisplein Gehandicaptensector vind je alle stappen die je moet doorlopen voordat je onvrijwillige zorg gaat toepassen bij mensen met een beperking.

Palliatieve zorg

  • Op de pagina ‘Palliatieve zorg’  van het Kennisplein Gehandicaptensector vind je verschillende tools voor palliatieve zorg bij mensen met een beperking.
  • De checklist Palliatieve Zorg helpt bij het herkennen van mensen met een beperking die mogelijk palliatieve zorg nodig hebben.