• In Leiden is er door middel van een leefplezierplan gestuurd op positieve ervaringen in de ouderenzorg.