• Het verhaal ‘Het belang van goede samenwerking rondom ACP’  van ROC Friesland gaat over een echtpaar waarbij de man COPD heeft en in de laatste levensfase zit, terwijl de vrouw beginnende dementie heeft. Het gesprek gaat in op hoe het verder moet met mevrouw als meneer komt te overlijden.
  • In de klinische les ‘Kwetsbare ouderen en advance care planning’ staan de ervaringen van een huisarts centraal als het gaat om proactieve zorgplanning bij de zorg aan kwetsbare ouderen.