• Pharos ontwikkelde een gesprekslijst om in gesprek te gaan met mantelzorgers van oudere migranten met dementie: Zorgen doe je Samen. De gesprekslijst is gemaakt aan de hand van het Culturele Interview en aangepast voor de ouderenzorg. De vragen zijn getest en geschikt voor mensen met moeite met lezen en schrijven. De lijst is gemaakt voor verzorgenden en verpleegkundigen, maar ook POH’ers en casemanagers kunnen hem meenemen in hun consult.
  • In het document ‘Maak het zorgleefplan kleurrijker’  van ActiZ vind je een opsomming van voorbeeldvragen die belangrijk zijn bij mensen met een migratieachtergrond.
  • Visioplan is een app die ook ingezet kan worden bij migranten die de Nederlandse taal minder goed beheersen. Hiermee maak je een zorgleefplan met beelden in plaats van tekst.