• Bekijk de Kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’ van Vilans.
  • Lees de uitgangspunten voor goede zorg voor jonge mensen met dementie die zijn opgesteld door het Zorgnetwerk Midden-Brabant. Deze infographic is van het Kenniscentrum Jonge Mensen met Dementie.
  • Om de zorg voor jonge mensen met dementie en hun naasten eenduidig te organiseren is het adviesdocument ‘Zorgtraject bij dementie op jonge leeftijd’ verschenen met aanbevelingen voor goede zorg. De aanbevelingen zijn kort beschreven en richten zich op zaken als de informatievoorziening, diagnose, casemanagement, behandelteam en de ondersteuning van gezinsleden.
  • Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakte een website voor het opstellen van een regionaal zorgprogramma dementie op jonge leeftijd.
  • Het kennisdossier Aan de slag met Netwerkontwikkeling is gebruikt door de werkgroep van het regioteam Midden-Brabant ter ondersteuning van de netwerkontwikkeling onder zorgprofessionals die te maken hebben met dementie op jonge leeftijd. In dit kennisdossier wordt er besproken waarom (netwerk)samenwerking belangrijk is, en wat er nodig is om dit te realiseren. Hiernaast geeft dit kennisdossier de mogelijkheid voor het invullen van een eigen visie, missie, waarden en doelen, wat inzicht geeft op een uitgangspunt voor de (door)ontwikkeling van een eigen netwerk. Je kunt als team gebruik maken van het werkdocument. Hiermee kun je verschillende invuloefeningen doen. Meer informatie over dit project is te vinden op de site van Zorgnetwerk Midden-Brabant.