Bij mensen met een migratieachtergrond en hun naasten kost het vaak extra tijd om een vertrouwensband op te bouwen. Dit door mogelijke taalbarrières of culturele verschillen die van invloed op de diagnose kunnen zijn. Daarnaast is het bekend dat er vaak onderdiagnose voorkomt bij mensen met een migratieachterond. Dit betekent dat de diagnose laat wordt gesteld en de persoon met dementie zich in een gevorderd stadium bevindt.

Hulpmiddelen

  • Op deze website vind je veel handige hulpmiddelen voor voorlichting en diagnose. Daarnaast vind je meer achtergrondinformatie, zoals prevalentie-cijfers.
  • Maak bijvoorbeeld gebruik van de Cross-Cultural Dementia Screening tool (CCD) bij een oudere met een migratie-achtergrond.
  • Lees meer over mensen met een migratieachtergrond en dementie en bekijk handige tools: www.zorgvoorbeter.nl
  • Gebruik deze informatie in andere talen om voorlichting te geven over de diagnose: www.alzheimer-nederland.nl.