1. Bespreek samen met de persoon met dementie en met de naaste welke activiteiten de persoon met dementie eventueel kan doen. De volgende informatie helpt je om op ideeën te komen:
  • Er zijn veel verschillende vormen van dagbesteding voor iemand met dementie. Denk aan: huiskamerprojecten, zorgboerderijen, ontmoetingscentra, Odensehuizen en vrijwilligerswerk. Op de pagina ‘Dagbesteding’ van Zorg voor Beter lees je er meer over.
  • In de Alzheimer Cafés komen mensen met dementie, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden maandelijks samen. Tijdens de informele bijeenkomsten krijgen de bezoekers informatie over dementie en kunnen zij ideeën en ervaringen uitwisselen.
  • In de VitaDem-studie vind je onder andere een lijst voor plezierige activiteiten om te ondernemen voor mensen met dementie.
  • Denk je dat een groene dagbesteding iets kan zijn voor de persoon met dementie? Bijvoorbeeld door werkzaamheden op een stadsboerderij, stadstuin of park? Bekijk dan de factsheet ‘Groene dagbesteding in de stad; een levendige plek voor mensen met dementie’. Of lees de publiekssamenvatting ‘Groene dagbesteding in de stad’. Er is ook een handreiking voor aanbieders en beleidsmakers beschikbaar.
  • Mensen met ernstige dementie vallen vaak buiten de boot bij het gebruikelijke dagbestedingsaanbod. Ze kunnen niet meedoen, omdat ze te onrustig of in zichzelf gekeerd zijn, of ze hebben dusdanige lichamelijke, cognitieve of spraakproblemen dat het gewoon niet lukt. Voor deze groep biedt het initiatief Namaste Care handvatten om op een andere manier contact te maken.
  • Benieuwd wat er qua werk en activiteiten mogelijk is vanuit de gemeente? Bekijk dan de pagina ‘Dagbesteding voor volwassenen’ van de Rijksoverheid. Met handige links naar alle gemeentes in Nederland.
  • Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) brachten lesmodules uit voor het onderwijs. Het doel is casemanagers/dementieverpleegkundigen leren om wensen en behoeften van mensen met dementie en mantelzorgers te vertalen naar activiteiten, leren denken in mogelijkheden, leren creatief te zoeken naar de best passende oplossing, leren kijken buiten de grenzen van de zorg en vruchtbaar leren samenwerken met andere professionals.
  • ZonMw heeft een inspiratiewijzer samengesteld voor gemeenten die hun aanbod dagactiviteiten voor mensen met dementie willen versterken.

Vergeet bij bovenstaande activiteiten niet om ook het autorijden te bespreken. Houd rekening dat alleen mensen met een zeer lichte, of lichte vorm van dementie in sommige gevallen nog mogen blijven autorijden. Daarvoor is wel goedkeuring van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) vereist. Meer informatie vind je op de pagina ‘Hoe kan ik rijden met dementie’ van het CBR.