Let niet alleen op de inhoudelijke activiteiten, maar kijk vooral ook welke betekenis er voor iemand achter zit. Waarom is het belangrijk bijvoorbeeld voor iemand om te voetballen? Het kan zijn dat het met name om de gezamenlijkheid van de activiteit gaat of het ‘buiten zijn’. Als iemand met dementie niet meer kan voetballen, kun je kijken of je dat element op een andere manier in zijn leven kan brengen.

Meer lezen

Leerzame voorbeelden

  • Het Dagcentrum Kraaipan organiseert ontmoetingsgroepen voor 55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen in Amsterdam.
  • Van voetballen in Haarlem tot een theater voor ouderen door ouderen in Eindhoven. Laat je inspireren door het artikel ‘4 keer innovatieve dagactiviteiten’.
  • DemenTalent zet zich in om mensen met dementievrijwilligerswerk te laten doen in de samenleving. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol.