Let niet alleen op de inhoudelijke activiteiten, maar kijk vooral ook welke betekenis er voor iemand achter zit. Waarom is het belangrijk bijvoorbeeld voor iemand om te voetballen? Het kan zijn dat het met name om de gezamenlijkheid van de activiteit gaat of het ‘buiten zijn’. Als iemand met dementie niet meer kan voetballen, kun je kijken of je dat element op een andere manier in zijn leven kan brengen.

Meer lezen

  • In de publicatie van Movisie ‘Dagbesteding in ontwikkeling’ lees je hoe de vernieuwing van dagbesteding zich sinds de decentralisatie ontwikkelt.
  • Lees het verhaal ‘Muziek met Alzheimer’ over Gerrie, een vrouw met Alzheimer die door muziek iets van haar heelheid terugkreeg.
  • Een betekenisvolle rol kan bijvoorbeeld die van gastheer zijn. Het belangrijkste verschil is dat een betekenisvolle rol niet ophoudt als de activiteit stopt, waardoor het bijdraagt aan meer zingeving. Meer weten? Lees het artikel ‘6 tips voor betekenisvolle rollen’.
  • Lees voor tips en inspiratie ook eens het artikel ‘Een betekenisvol leven bij dementie’.

Leerzame voorbeelden

  • In de gemeente Vught werken klantmanagers Wmo en casemanagers dementie samen om snel een indicatie voor dagbesteding te kunnen vaststellen bij cliënten met (beginnende) dementie. Lees het artikel ‘Win-win in Vught: snelle aanvraag dagbesteding bij dementie’.
  • Het Dagcentrum Kraaipan organiseert ontmoetingsgroepen voor 55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen in Amsterdam.
  • Van voetballen in Haarlem tot een theater voor ouderen door ouderen in Eindhoven. Laat je inspireren door het artikel ‘4 keer innovatieve dagactiviteiten’.
  • DemenTalent zet zich in om mensen met dementievrijwilligerswerk te laten doen in de samenleving. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol.