Wet zorg en dwang (Wzd) in de wijk

28 sep
13:00 - 14:30
Online

Dilemma’s en oplossingen rondom onvrijwillige zorg, wilsonbekwaamheid en crisisopname

De Wet zorg en dwang geldt sinds 1 januari 2020 en is er om vrijheidsbeperking tegen te gaan. Hierbij is het motto: ‘Nee, tenzij’, wat betekent dat zorgprofessionals onvrijwillige zorg voor mensen met dementie zoveel mogelijk moeten voorkomen. De wet geldt voor instellingen, zorg thuis, kleinschalige woonvormen en dagbesteding. In dit webinar gaan we in op dilemma’s en oplossingen rondom onvrijwillige zorg, wilsonbekwaamheid en crisisopname.

Met dit webinar richten we ons op netwerkcoördinatoren van netwerken dementie en andere professionals die werken met mensen met dementie die thuis wonen. We bespreken vraagstukken aan de hand van casuïstiek, gaan dieper in op de wet en gaan in gesprek over een aantal praktijkvoorbeelden.

Programma

 • Welkom door dagvoorzitter Hilde van Xanten (Movisie). 
 • Lisette Dickhoff-Evers (netwerkcoördinator Noord Limburg) over de Wzd in het dementienetwerk. 
 • Jeroen Schumacher (Vilans) licht de Wzd toe en gaat in op ontwikkelingen, mede aan de hand van casuïstiek.  
 • Jan den Bakker (regionaal projectleider) en Jurriaan Bos (specialist ouderengeneeskunde) over de praktijk in Kennemerland. Jan vertelt over de gemaakte afspraken rond het voorkomen van onvrijwillige zorg in de extramurale setting, Jurriaan licht de afspraken rond IBS toe en vertelt over de brede regionale scholing. 

Praktische informatie

 • Datum: donderdag 28 september 2023
 • Tijdstip: van 13:00 tot 14:30 uur
 • Locatie: online
 • Voor wie: netwerkcoördinatoren, huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, POH, wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie
 • Kosten: gratis

Meld je aan

Deel dit artikel

 • 27 jun

  Leerbijeenkomst

  Inspiratiebijeenkomst: goede voorbeelden thema Samenwerken met het sociaal domein in de wijk

 • 14 mei

  Webinar

  Uit de praktijk: tips voor samenwerken met het sociaal domein in de wijk

 • 7 mrt

  Webinar

  Vragenuurtje: sleutelfiguren voor mensen met een migratieachtergrond

 • 26 mrt

  Leerbijeenkomst

  Inspiratiebijeenkomst: goede voorbeelden thema migratieachtergrond