Startbijeenkomst: samenwerken in het sociaal domein

2 apr
12:30 - 16:00
Utrecht

In 2024 willen we ieder kwartaal één specifiek thema uitdiepen dat een directe relatie heeft met de Zorgstandaard Dementie. Hierbij hebben we ons gebaseerd op de wensen en behoeften uit het veld en samen met Dementie Netwerk Nederland een selectie gemaakt. Ieder kwartaal trappen wij het nieuwe thema af met een startbijeenkomst met de netwerkcoördinatoren. Hierin gaan we met elkaar in gesprek over het betreffende thema en bepalen we samen welke verdieping tijdens het kwartaal nodig/gewenst is richting de dementienetwerken.

Op 2 april (tijdstip en locatie onder voorbehoud) nodigen we de netwerkcoördinatoren uit voor een bijeenkomst over samenwerking in het sociaal domein.

Programma

Vanuit de Zorgstandaard Dementie willen we graag de juiste zorg en ondersteuning bieden aan mensen met dementie en hun naasten. Om dat te kunnen doen, is het belangrijk dat zorg- en hulpverleners achter de schermen samenwerken en met elkaar afstemmen wat nodig is voor de gewenste zorg en ondersteuning. Dit vraagt om samenwerken in de wijk en binnen de gemeente, met de sociale teams, de eerstelijnszorg, het welzijnswerk en de vrijwilligersorganisaties.

Meer informatie over het programma volgt later.

Meld je aan

Deel dit artikel

 • 9 jan

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: mensen met dementie met een migratieachtergrond

 • 2 apr

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in het sociaal domein

 • 10 sep

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: zinvolle daginvulling voor mensen met dementie

 • 10 dec

  Leerbijeenkomst

  Startbijeenkomst: samenwerken in netwerken