Casemanagement: zo kan het

12:30 - 17:30
Utrecht

Casemanagement is cruciaal bij het optimaliseren van het welbevinden en de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Casemanagers hebben een belangrijke functie bij de inzet van hulp en ondersteuning voor mensen met dementie. Op het niveau van het dementienetwerk is overzicht over de inzet van casemanagers belangrijk. Hoe en door welke organisatie wordt casemanagement ingezet? Wat is het voordeel van het werken met een centraal aanmeldpunt? En hoe kunnen casemanagers samenwerken met andere professionals zoals huisarts, poh, neuroloog, wijkverpleegkundige, sociaal werker enzovoorts?

Praktische informatie

 • Datum: dinsdag 6 juni 2023
 • Tijdstip: van 12.30 – 17.30 uur
 • Kosten: gratis
 • Locatie: Paushuize, Kromme Nieuwegracht 49, 3512 HE  Utrecht
 • Organisator: Movisie en Vilans voor het programma Implementatie Zorgstandaard Dementie
 • Aanmelden: via het aanmeldformulier

Programma

12.30 uur   Inloop met lunch

13.30 uur   Aanvang en welkom door dagvoorzitter Hans Alderliesten (Movisie)

13.35 uur   Zorgstandaard Dementie & casemanagement

Marieke van Werkhoven gaat in op wat de zorgstandaard wel en niet zegt over het casemanagement dementie en wat dat betekent voor de organisatie van casemanagement. Zij belicht een aantal thema’s waar in de praktijk soms struikelblokken lijken te liggen en aangeven hoe de zorgstandaard de regionale netwerken dementie kan helpen bij het oplossen van deze schijnbare obstakels.

13.45 uur   ‘Zo doen wij het.’ Drie voorbeelden vanuit de praktijk.

 • Ketenregisseur Dieuwke Biesma (programmamanager Vierstroom) vertelt over het werken met dementieprofielen. Het is belangrijk om goed te kijken naar de persoon met dementie en afhankelijk daarvan casemanagement in te zetten. Dat kan zowel in lichte vorm, maar ook in intensievere vormen. Deze aanpak doet de wachtlijst verminderen en zorgt voor meer diversiteit in het werk van casemanagers. Wat zijn successen en valkuilen die Dieuwke met ons kan delen?
 • In Zeeland is het casemanagement dementie georganiseerd via de onafhankelijke organisatie Zeeuwse Zorgschakels. Elke gemeente in Zeeland heeft tenminste een team van casemanagers die voor de inwoners met dementie van die gemeente klaar staan. Zij werken nauw samen met de huisartsen en andere betrokkenen zoals wijkverpleging, dagbesteding en de gemeenten. Zeeuwse Zorgschakels is een initiatief van Zeeuwse zorgaanbieders die door bundeling van krachten samen sterker staan op het gebied van kennis delen en de organisatie en uitvoering van casemanagement dementie. Meta Vrijhoef (manager Kwaliteit & Organisatie bij Zeeuwse Zorgschakels) vertelt over het centrale aanmeldpunt en de kansen en uitdagingen in Zeeland bij de organisatie van het casemanagement.
 • Ketenregisseur Lisette Dickhoff – Evers (Noord-Limburg) vertelt over de manier van aansturen van de trajectbegeleiders. Alweer 15 jaar geleden werd een convenant gesloten waarin zorgorganisaties afspraken hebben gemaakt rondom de ondersteuning van mensen met dementie. Trajectbegeleiders zijn verbonden aan hun moederorganisatie en opereren onafhankelijk. Voordeel van deze aanpak zijn de korte lijntjes met de professionals waardoor uitwisseling bijna als vanzelf tot stand komt. Hoe bouw je aan een gemêleerd team? Lisette vertelt erover.

14.30 uur   Reflectie door Tamara van Ark, dementierapporteur (Alzheimer Nederland)

14.45 uur   Pauze

15.00 uur   Uitwisseling in subsessies

Verdiepende gesprekken aan de hand van de drie praktijkvoorbeelden

 • Dieuwke Biesma & Paula Gering (Vilans): persoonsgerichte ondersteuning en zorg
 • Meta Vrijhoef & Martin van de Lustgraaf (Movisie): de kracht van een centraal aanmeldpunt
 • Lisette Dickhoff & Elize van Wijk (Vilans): werken aan regie en relatie

16.15 uur   Afsluiting en wrap up

16.30-17.30 uur   Napraten onder het genot van een hapje en een drankje

Voor wie

Netwerkcoördinatoren zijn primair de doelgroep van deze leerbijeenkomst, naast leden van de stuurgroep zoals managers en bestuurders van zorg- en welzijnsorganisaties. Casemanagers, mantelzorgers, sociaal werkers, beleidsadviseurs van gemeenten zijn uiteraard ook van harte welkom!

Meld je aan

Deel dit artikel

 • 28 nov

  Leerbijeenkomst

  Passende en effectieve inzet casemanagement: welke rol heeft de netwerkcoördinator?

 • 2 nov

  Leerbijeenkomst

  Passende en effectieve inzet casemanagement: welke rol heeft de netwerkcoördinator?

 • 23 nov

  Webinar

  Proactieve zorgplanning; hoe werkt dat in de praktijk?